ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Iniekcje doszklistkowe: Avastin, Lucentis lub Eylea

 

Iniekcje do ciała szklistego

Iniekcje doszklistkowe: Avastin, Lucentis lub Eylea

Działanie tych leków polega na hamowaniu wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie tkanek oka oraz cofaniu obrzęku siatkówki. Nieprawidłowe naczynia krwionośne tworzą się pod wpływem m.in. naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i powodują występowanie obrzęków i krwotoków w obrębie plamki. Leki te blokują czynnik wzrostu naczyń (VEGF) i dzięki temu powodują zmniejszenie a nawet ustąpienie obrzęków, wysięków w obrębie siatkówki ,a także zmniejszają ryzyko krwawień z nieprawidłowych naczyń.
Leczenie polega na podaniu kilku zastrzyków, w określonych odstępach czasowych (minimum 1 miesiąc). O ilości i częstotliwości podania leku decyduje lekarz prowadzący po zbadaniu pacjenta i wykonaniu takich badań jak OCT i angiografia fluoresceinowa.

 

 

Jak wykonywany jest zabieg

 

Iniekcje doszklistkowe: Avastin, Lucentis lub EyleaW Ośrodku podawany jest lek Avastin, Lucentis oraz Eylea. Podanie leku do wnętrza gałki ocznej ma wiele korzyści przede wszystkim leczy się chorobę „tam gdzie ona występuje” czyli bezpośrednio w oku. Dzięki czemu stosuje się bardzo małe dawki leku.
Podanie leku do ciała szklistego wykonuje się w warunkach sali zabiegowej z zachowaniem zasad aseptyki.

 

 

 

Na czym polega zabieg podania iniekcji do ciała szklistego?

1. Przed zabiegiem pacjentowi podaje się krople antybiotykowe
2. Na sali zabiegowej pacjent ma miejscowo znieczulane oko za pomocą kropli
3. Po dokładnym zdezynfekowaniu worka spojówkowego podana jest iniekcja. Używa się do tego celu bardzo cienkiej igły.
4. Po iniekcji zakładany jest sterylny opatrunek i pacjent może opuścić Ośrodek.
5. W pierwszych kilku dniach obowiązuje pacjenta szczególne zachowanie higieny i stosowanie kropli antybiotykowych.
6. Pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza kwalifikującego do iniekcji.

 

Avastin, Lucentis lub Eylea podaje się w przypadku następujących chorób siatkówki:

AMD – Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem – postać wysiękowa.
Makulopatia cukrzycowa.
Retinopatia cukrzycowa.
Zamknięcie naczyń żylnych siatkówki.

Niepodanie leku prowadzi do dalszego postępu choroby, a tym samym do utraty widzenia centralnego (prowadzi do obniżenia ostrości wzroku oraz do problemów z czytaniem).
Prowadzi do ślepoty.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888