ul. Stawowa 12
Wrocław

Co to jest angiografia i optyczna koherentna tomografia (OCT)?

Czym jest angiografia i OCT?

Optyczna koherentna tomografia (OCT) jest bezinwazyjnym badaniem, które często łączy się z badaniami angiograficznymi. Na czym polegają te badania?

Angiografia fluoresceinowa

Badanie polega na dożylnym podaniu kontrastu – fluoresceiny oraz wykonaniu serii zdjęć w odstępach czasowych. Jest to badanie bezpieczne, a powikłania po zabiegu pojawiają się rzadko. Pozwala ono na diagnostykę i leczenie wielu schorzeń okulistycznych między innymi retinopatii cukrzycowej, zwyrodnień plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD), zaburzeń naczyniowych (zakrzepy i zatory), guzów czy zaburzeń rozwojowych. Wynik angiografii fluoresceinowej pozwala na skuteczniejsze i dokładniejsze wykonanie laseroterapii siatkówki i fotokoagulacji. Badanie może być wykonywane wielokrotnie niezależnie od wieku.  Angiografia fluoresceinowa u małych dzieci wykonywana niezwykle rzadko, ze względu na trudności z wymaganą współpracą pacjenta z lekarzem podczas wykonywania badania.

Angiografia indocyjaninowa

Podobnie jak w przypadku angiografii fluoresceinowej jest to kontrastowe badanie naczyń krwionośnych siatkówki, które dodatkowo obrazuje łoże naczyniówki. Równi się również tym, że zamiast fluoresceiny podawana jest indocyjanina. Angiografię indocyjaninową,  wykonuje się o wiele rzadziej. Głównie w przypadkach trudnych diagnostycznie jak zwyrodnienia siatkówki czy zapalenia i guzy.  Przeciwwskazania do angiografii indocyjaninowej to między innymi: nadwrażliwość na jod, choroby wątroby, mocznica oraz ciąża.

Badania OCT

Oba te badania połączone są z badaniem OCT, czyli optyczną koherentną tomografią. Służy do badania przekroju warstw siatkówki. Na badanie OCT kierowani są pacjenci ze zwyrodnieniem plamki (AMD), otworami w plamce oraz zmianami cukrzycowymi na dnie oka. Jest to badanie szczególnie przydatne u pacjentów z podejrzeniem jaskry. Dzięki połączeniu wyników badań OCT i angiografii fluoresceinowej możliwa jest precyzyjniejsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie.

Wszystkie badania powinny być poprzedzone wizytą u lekarza. Pozwalają one na monitorowanie rozwoju choroby oraz na zapewnienie jej skutecznego leczenia.