ul. Stawowa 12
Wrocław

Pachymetia – jak wygląda badanie i kiedy je należy wykonać?

Pachymetia

Pachymetria ma na celu pomiar grubości rogówki. Badanie to pozwala ocenić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe nie jest zawyżone lub zaniżone przez pominięcie faktu istnienia u pacjenta grubszej, lub cieńszej rogówki.

Kiedy konieczne jest wykonanie pachymetrii?

Jest to ważne badanie diagnostyczne, które powinno być wykonywane u osób, u których rozpoznano jaskrę, jak i u tych, u których istnieje podejrzenie jaskry. Badanie polecane jest również osobom, u których zdiagnozowano nadciśnienie oczne. Osoby, które mają grubszą rogówkę, mogą mieć wyższe ciśnienie, co nie jest niebezpieczne. Natomiast  osoby  mające cienką rogówkę często mają zaniżone ciśnienie śródgałkowe. Różnice w grubości rogówki wpływają jednak na pomiar ciśnienia sródgałkowego, dlatego u tych osób najbardziej precyzyjną metodą pomiaru jest pachymetria. Poza wcześniej wspomnianymi wskazaniami pachymetrię wykonuje się również przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce oraz w diagnostyce stożka rogówki i innych schorzeń rogówki (w ramach badań uzupełniających).

Jak wygląda badanie?

Pachymetrię można wykonać za pomocą dwóch metod – dotykowej i bezdotykowej. Pachymetria dotykowa wykonywana jest za pomocą pachymetrów ultradźwiękowych. Badanie wymaga kontaktu końcówki aparatu z rogówką pacjenta. Badanie jest bezbolesne, ponieważ rogówka pacjenta zostaje wcześniej znieczulona za pomocą kropli.  Podczas badania  wykonywanych jest kilka pomiarów centralnej grubości rogówki. Wyniki są uśredniane. Pozwala to na odczytanie oraz naniesienie odpowiedniej poprawki na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pachymetria bezdotykowa wykonywana jest przy użyciu laserowej tomografii rogówki. Umożliwia ono pomiar grubości rogówki w jej centralnym punkcie oraz sporządzenie mapy grubości całej rogówki. Daje również możliwość oceny rogówki pod kątem nieprawidłowości w jej budowie. Niewątpliwą zaletą tej metody jest brak kontaktu aparatu z rogówką, co ogranicza ryzyko infekcji i nieprzyjemne doznania. Należy pamiętać, że nie można stosować zamiennie wyników przeprowadzonych obiema metodami. Mogą między nimi występować różnice wynikające z zastosowania poprawek wyliczonych dla określonej metody pomiarowej. Samo badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Trwa około 3 minut i wykonywane jest przez okulistę.