ul. Stawowa 12
Wrocław

Retinopatia wcześniacza – co powinniśmy wiedzieć o jej leczeniu?

retinopatia

Retinopatia wcześniacza diagnozowana jest przez okulistów. Kwalifikacja do leczenia wymaga systematycznego monitorowania przebiegu choroby oraz ustalenia właściwego okresu choroby, w którym można rozpocząć leczenie.

Jakie są sposoby leczenia?

Wskazania do leczenia podejmowane są na podstawie okulistycznych badań dna oczu dziecka. We wczesnej fazie retinopatii wcześniaczej leczenie nie jest konieczne. Należy jednak pamiętać o regularnych kontrolach okulistycznych. W przypadku bardziej zaawansowanych stadiów choroby konieczne jest wykonanie laseroterapii siatkówki, krioterapii (mrożenie tkanek) lub leczenia chirurgicznego w przypadku odwarstwienia się siatkówki. Laseroterapia niszczy obwodowe, nieunaczynione części siatkówki. Zabezpiecza to centralną część siatkówki, która ma już prawidłowo rozwinięte naczynia i pozwala na zachowanie wzroku. Podobnie działa krioterapia, która stosowana jest wtedy, kiedy ośrodki optyczne oka są nieprzeźroczyste i nie można skierować promieniowania laserowego na siatkówkę. Leczenie chirurgiczne stosuje się w końcowych stadiach rozwoju choroby, kiedy proces jest już ustabilizowany. Wszystkie wymienione działania lecznicze przeprowadza się na znieczuleniu ogólnym.

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie?

Retinopatia wcześniacza ma tendencję do całkowitego cofania się (regresji) lub zahamowania we wczesnych stadiach, dlatego tak ważne jest systematyczne monitorowanie oczu dziecka. W zaawansowanym stadium choroby możliwość cofnięcia się choroby jest znikoma. Laseroterapia i krioterapia stosowane w odpowiednim, wczesnym stadium, pozwalają na zachowanie dobrej ostrości wzroku. Należy pamiętać, że po zakończeniu leczenia dziecko wymaga dalszych okresowych wizyt okulistycznych ze względu na możliwość wystąpienia w późniejszym wieku powikłań związanych z retinopatią wcześniaczą. Niekiedy jej następstwa wymagają, by kontrola okulistyczna trwała przez wiele lat. Ponieważ nie da się zapobiec przedwczesnym porodom, to jedynym skutecznym sposobem są działania profilaktyczno-lecznicze sprawdzone przez okulistę.