ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Zaćma

– ( z greckiego. cataracta) to częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki oka, prowadzące do stopniowego pogorszenia ostrości widzenia, którego nie można poprawić  za pomocą okularów.  Najczęściej do zmętnienia soczewki dochodzi na skutek procesów degeneracyjnych związanych ze starzenia się oka. Czasem może wystąpić u młodych ludzi w przebiegu chorób metabolicznych, takich jak np. cukrzyca,  po leczeniu hormonami sterydowymi lub po urazie.

Objawy zaćmy to:

  • postępujące zamglenie widzenia
  • problemy widzenia w jasnym świetle
  • szybkie męczenie się oczu
  • zniekształcone widzenie przedmiotów

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888