ul. Stawowa 12
Wrocław

Autorefraktometr pediatryczny Emily

W naszym Ośrodku znajduje się Autorefraktometr pediatryczny Emily — Plusoptix A09. Urządzenie służy do wczesnej diagnostyki wad wzroku i niedowidzenia u najmłodszych pacjentów. Jest w tej dziedzinie niezastąpione. Działa nieinwazyjnie, precyzyjnie i nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie badanych.

Badanie za pomocą autorefraktometru jest bezinwazyjne, szybkie i przyjemne dla dzieci (dziecko może siedzieć na kolanach rodziców). Dzięki temu urządzeniu wykonamy następujące badania: wady refrakcji obuoczne i jednooczne, rozstawu i średnicy źrenic oraz kierunku spojrzenia.

Pomiar dokonywany jest z odległości 1 metra w bardzo szybkim czasie – 0.8sek. Wczesne wykrycie wad wzroku i różnowzroczności u małych dzieci zapobiegają rozwijaniu się niedowidzenia i zeza.

Oprogramowanie autorefraktometru Plusoptix A09-Emily umożliwia wydrukowanie wyników badań a rodziców w postaci certyfikatu.

Jakie dolegliwości świadczą o tym, że warto przeprowadzić badanie wzroku u dzieci?

Przeprowadzenie badania wzroku zaleca się m.in. w następujących sytuacjach:

  • przy wystąpieniu wcześniactwa;
  • w przypadku nadmiernego łzawienia lub ropienia oka;
  • gdy dojdzie do urazu lub infekcji oka;
  • przy nadmiernym pocieraniu oczu;
  • gdy występują niewłaściwe odruchy oczne;
  • kiedy u dziecka zauważalne stają się nieprawidłowe reakcje na bodźce wzrokowe.

W takich sytuacjach warto jak najszybciej rozpocząć diagnostykę, aby móc wdrożyć m.in. leczenie zeza lub inne procedury, które przywrócą komfort widzenia, a także zapobiegną dalszemu rozwijaniu się wad wzroku czy niedowidzenia.