ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Badanie HRT

Badanie HRT

Skaningowa konfokalna oftalmoskopia laserowa

Badanie HRT jest nowoczesną, obiektywną metodą diagnozowania jaskry. Umożliwia ono wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych, jeszcze przed pojawieniem się ich w polu widzenia. Aparat, wykorzystując skaningową, laserową tomografię siatkówki pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny tarczy nerwu wzrokowego (tj. miejsca skupienia wszystkich włókien nerwowych z całego obszaru siatkówki).

Pomaga to w rejestrowaniu jaskrowych zmian tarczy nerwu wzrokowego oraz w śledzeniu ich progresji. W wyniku badania HRT uzyskujemy barwny, trójwymiarowy obraz tarczy nerwu wzrokowego, co ułatwia lekarzowi okuliście interpretację stwierdzonych zmian.

Badania powiązane:

Pachymetria Pole widzenia

Wykrywane choroby:

Jaskra

Zalety HRT

  • Badanie szybkie i nieinwazyjne o wysokiej precyzji i rozdzielczości pomiarów
  • Umożliwiające wykrywania nawet bardzo małych zmian w obrazie tarczy (do setnych części milimetra  dzięki zastosowaniu unikalnej technologii stabilizacji obrazu)
  • Ułatwiające  i uzasadniające podjęcie decyzji co do rozpoczęcia, zmiany lub nawet powstrzymania się od nieobojętnego, przewlekłego leczenia przeciwjaskrowego.

 

Technika badania HRT

Badanie HRT jest szybkiei bezbolesne, a polega na skanowaniu tarczy n. IIprzy pomocy światła laserowego o długości fali 670 nm. (zakres podczerwieni).Podczas gdy pacjent skupia wzrok na zielonym punkcie (niezbędne kilkusekundowepowstrzymanie się od mrugania). Światło laserapenetruje coraz głębsze warstwy tarczy n. II, co umożliwia uzyskaniewielu obrazów dwuwymiarowych. Obrazy te nałożone na siebie tworzą trójwymiarowąmapę powierzchni tarczy n. II i przytarczowej siatkówki.

Główne wskazania do wykonania badania:

  • Rozpoznanie jaskry
  • Ocena dynamiki jaskry

Jaskra jest chorobą przewlekłą, w której uszkodzenie włókien nerwowych postępuje w miarę upływu czasu. W związku z czym postawienie rozpoznania tej choroby w oparciu o jedno badanie wykonane w danym czasie jest trudne, a często wręcz niemożliwe. Dlatego też podstawą diagnostyki jaskry jest monitorowanie zmian obrazu tarczy nerwu wzrokowego w czasie.

Oceny progresji neuropatii jaskrowej dokonuje się w oparciu o parametry stereometryczne tarczy nerwu II oraz analizę zmian topograficznych w czasie (TCA – Topographic Change Analisis). W tym celu konieczne jest uzyskanie poza badaniem wyjściowym przynajmniej dwóch badań kontrolnych HRT. Podczas badań kontrolnych HRT wynik pacjenta porównywany jest z jego własnym, poprzednim wynikiem, co uniezależnia go od oceny statystycznej oraz normatywnej bazy danych. Badania porównawcze HRT umożliwiają wykreślenie krzywych progresji zmian obrazu tarczy nerwu wzrokowego.

Wiemy jednak, że wraz z wiekiem fizjologicznie zmniejsza się liczba włókien nerwowych siatkówki. Kiedy więc stwierdzone zmiany w obrazie tarczy n. II są zmianami istotnymi? Wykazano, że jeżeli średnia znormalizowana wartość analizowanego parametru obniży się o więcej niż 0,05 w dwóch kolejnych badaniach to podejrzewamy jaskrę. Natomiast gdy do obniżenia dochodzi w trzech kolejnych badaniach to stanowi to potwierdzenie jaskry.

Pozostałewskazania to:

  • Monitorowanie efektywności zarówno leczenia zachowawczego (farmakologicznego) jak i chirurgicznego.
  • Obserwacja pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju jaskry (tj. Z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym, obciążeni pozytywnym wywiadem rodzinnym co do występowania jaskry, z cienką rogówką, niskim ciśnieniem tętniczym, migrenami)

Częstość wykonywania badańkontrolnych HRT uzależniona jest od stopnia ryzyka rozwoju jaskry u danegopacjenta:

  • Pacjenci wysokiego ryzyka (patrz wyżej – Pozostałe wskazania) powinni wykonywać badania kontrolne hrt co 3-4 miesiące,
  • Pacjenci niskiego ryzyka – 1 x w roku.
  • Obserwacja pacjentów o nietypowym obrazie tarczy nerwy wzrokowego

W przypadku tarcz małych, tarcz dużych oraz tarcz nietypowych (np. pochyłych /skośnych), co do których to analiza statystyczna oprogramowania aparatu HRT niema zastosowania – istotna jest obserwacja w czasie obrazu danej tarczy nerwu wzrokowego, a wynik pierwszego badaniaHRT jest „punktem odniesienia” do badań kolejnych, a tym samym śledzenia ewentualnych zmian morfologii tarczy n. II w czasie.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888