ul. Stawowa 12
Wrocław

Perymetria komputerowa

Perymetria komputerowa

Badanie pola widzenia

Perymetria komputerowa pozwala na dokładne określenie ubytków w polu widzenia. Pole widzenia człowieka jest to zakres przestrzeni widzianej przez oko. Badanie pola widzenia pozwala wykryć ewentualne ubytki widzenia w przypadkach choroby samej siatkówki lub w przypadkach przerwania łączności dróg odprowadzających bodźce do ośrodków w mózgu. Ubytki mogą pojawić się w jaskrze, chorobach nerwu wzrokowego  i siatkówki oraz w schorzeniach neurologicznych. Współczesne wykorzystanie perymetrii komputerowej pozwala na bardzo dokładną analizę pola widzenia. 

Zalety perymetrii komputerowej

  • Badanie nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta.
  • Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i w pełni bezpieczne.
  • Nie wymaga rozszerzania źrenic.

Technika badania pola widzenia

Badanie wykonuje się we współpracy badanego z badającym. Badany siedzi przed perymetrem (półkolista czasza) z unieruchomioną głową – broda i czoło cały czas muszą być podparte. Oko niebadane musi być przesłonięte. Badany fiksuje wzrok w centralnej części perymetru -w najwyraźniejszym punkcie świetlnym ( jest to bezwzględny warunek by poprawnie wykonać perymetrię komputerową!). W różnych miejscach półkolistej czaszy perymetru pojawiają się inne punkty świetlne, o różnym stopniu natężenia światła, w różnych odstępach czasu. W momencie, gdy jakikolwiek punkt zostanie zauważony przez badanego, jest on zarejestrowany poprzez wciśniecie przycisku. Badanie powtarza się dla wielu punktów, uzyskując obszar pola widzenia. W obrębie pola widzenia, widoczna jest także tak zwana plamka ślepa – odpowiadająca obecności tarczy nerwu wzrokowego. Nowoczesne perymetry komputerowe pozwalają na uzyskanie bardzo dokładnych wyników wyznaczających pole widzenia, w postaci standardowych wykresów, wykresów w skali szarości czy nawet grafiki trójwymiarowej z możliwością animacji.

Nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonania perymetrii komputerowej. Jest to badanie nieinwazyjne i w pełni bezpieczne dla badanego. Należy jednak pamiętać, że w badaniu tym bardzo ważna jest współpraca ze strony Pacjenta. W przypadku niedowidzenia lub kłopotów z koncentracją u Pacjenta, badanie może być nieobiektywne i trudne do oceny przez lekarza okulistę.

Główne wskazania

  • jaskra
  • choroby układu nerwowego
  • choroby nerwu wzrokowego
  • odwarstwienie siatkówki
  • inne choroby siatkówki ( np. retinopatia barwnikowa ) i naczyniówki
  • odwarstwienie siatkówki

Wykonujemy również szereg innych badań diagnostycznych. W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi badanie OCT, HRT i USG.