ul. Stawowa 12
Wrocław

Laser SLT/MLT

SLT – selektywna trabekuloplastyka
MLT – mikropulsacyjna trabekuloplastyka
to metody stosowane w leczeniu jaskry – bezpieczne i małoinwazyjne, czasem mogą zastąpić lub zmniejszyć  potrzebę leczenia farmakologicznego jaskry.