ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Laser SLT/MLT

SLT – selektywna trabekuloplastyka
MLT – mikropulsacyjna trabekuloplastyka
to metody sotowane w leczeniu jaskry – bezpieczne i małoinwazyjne, czasem mogą zastąpić lub zmniejszyć  potrzebę leczenia farmakologicznego jaskry.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888