ul. Stawowa 12
Wrocław

Laser YAG do kapsulotomii i irydotomii

Kapsulotomia i irydotomia – Laser YAG

Do kapsulotomii i irydotomii  wykorzystujemy laser neodymowy YAG powodującym fotodysrupcję tkanek. Emituje on promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni o długości fali 1064nm, o gigantycznej energii. Efektem tego działania jest przecięcie tkanki. Najczęściej za pomocą tego urządzenia wykonuje się zabiegi:

Kapsulotomia

Kapsulotomia czyli przecięcie tylnej torby soczewki w zaćmie wtórnej. Jednym z powikłań po prawidłowo przeprowadzonej operacji zaćmy jest zmętnienie torby tylnej soczewki, co powoduje spadek ostrości wzroku. Leczenie polega na wytworzeniu w centrum torebki soczewki otworu. Zabieg wykonuje się kilka miesięcy po operacji zaćmy. Przed zabiegiem trzeba wypełnić dokumentację medyczną i podpisać zgodę na zabieg laserowy. Podczas całego zabiegu należy siedzieć nieruchomo i patrzeć na wskazany punkt. Nie wolno poruszać głową i okiem. Poruszanie się może spowodować nieodwracalne uszkodzenie tkanek oka. Czoło i broda muszą być dosunięte do aparatu. Przed okiem widoczne są błyski światła. Kapsulotomia trwa kilka minut. Bezpośrednio po zabiegu widzenie może być niewyraźne, wywołane olśnieniem. Po zabiegu laserowym konieczne jest zakraplanie kropli oraz kontrola ciśnienia wewnątrzgałkowego ok. 30 min i na drugi dzień po zabiegu.

Irydotomia laserowa

Irydotomia laserowa – jej celem jest wytworzenie otworu w obwodowej części tęczówki co umożliwia przepływ cieczy wodnistej z tylnej do przedniej komory oka. Przed zabiegiem podaje się krople obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe i krople zwężające źrenicę – pilokarpinę. Oko zostaje znieczulone przy pomocy kropli, następnie zakłada się specjalną soczewkę kontaktową. Niektóre impakty mogą być bolesne. Irydotomię laserową stosuje się między innymi w przypadkach jaskry zamykającego się kąta bądź też w oczach po ataku jaskry oraz jako irydotomię profilaktyczną w oku towarzyszącym. Po zabiegu podaje się do  worka spojówkowego krople steroidowe oraz kontroluje się ciśnienie wewnątrzgałkowe.