ul. Stawowa 12
Wrocław

Czym są i jakie zalety mają iniekcje do ciała szklistego?

badanie wzroku

Pogorszenie widzenia dotyczy wielu osób i znacznie zmniejsza jakość życia. Prowadzi do pogorszenia się samopoczucia czy bólów głowy. W obecnych czasach możemy skuteczniej walczyć z wieloma schorzeniami, dotyczy to także dolegliwości okulistycznych.

Czym są iniekcje do ciała szklistego?

Walka z chorobą powinna rozpocząć się odpowiednio wcześnie. Dlatego tak ważne są badania wykonywane przez okulistów oraz precyzyjna diagnostyka, która pozwala na dobranie skutecznej metody leczenia. Iniekcje doszklistkowe są jedną ze skuteczniejszych metod walki z chorobami oczu. Polegają one na wstrzyknięciu dobranego przez okulistę leku do ciała szklistego. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i nie powoduje bólu. Po badaniu kontrolnym pacjent może opuścić klinikę. Iniekcje do ciała szklistego wykonywane są w odstępach czasowych – minimum 1 miesiąc. O ilości i częstotliwości decyduje lekarz okulista po zbadaniu pacjenta, wykonaniu badania OCT i angiografii fluoresceinowej. Efekt uzależniony jest od wielu czynników takich jak zaawansowanie choroby czy podatność pacjenta na działanie leku.

Zastrzyki do oka – w jakich schorzeniach są one wykorzystywane?

Iniekcje doszklistkowe wykonywane są w schorzeniach jak:

  • AMD, czyli zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem w postaci wysiękowej,
  • Makulopatia cukrzycowa,
  • retinopatia cukrzycowa,
  • zamknięcie naczyń żylnych siatkówki.

Iniekcje do ciała szklistego powodują u większości pacjentów zahamowanie szybko postępującego pogorszenia widzenia. Niepodanie leku prowadzi do dalszego rozwoju choroby, która początkowo objawia się pogorszeniem ostrości widzenia i problemów z czytaniem, a zakończyć się może ślepotą.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do iniekcji doszkilstkowej są:

  • nietolerancje, alergie na dane leki,
  • stany zapalne w obrębie oka,
  • ciąża.

Przed podaniem leku wykonywane są wnikliwe badania okulistyczne potwierdzające lub wykluczające możliwość podania leku. Po zabiegu wykonywane ponownie badania, które sprawdzają stan oka po zabiegu.