ul. Stawowa 12
Wrocław

Objawy, przyczyny i konsekwencje zeza | zabieg chirurgiczny oczu

zez

Zez to wada narządu wzroku, która objawia się osłabieniem mięśni okoruchowych, co powoduje zmianę kąta patrzenia jednego oka względem drugiego. Innymi słowy schorzenie polega na nierównoległym ustawieniu gałek ocznych. Problem tkwi nie tylko w estetyce, ponieważ chorobie towarzyszą również zaburzenia widzenia, zarówno jednoocznego, jak i obuocznego. Istnieje kilka rodzajów zeza w tym, zez jednostronny, kiedy zezuje to samo oko oraz zez naprzemienny, gdy oczy zezują na przemian. Ponadto rozróżniamy również zez zbieżny – oko odchyla się w stronę nos, rozbieżny – oko odchyla się w stronę skroni.

Przyczyny i konsekwencje zeza

Nie ma jednej, wyodrębnionej przyczyny występowania zeza. Może on pojawić się zarówno w skutek urazów porodowych, przez choroby wieku dziecięcego po nadwzroczność o dużym nasileniu. W grupie ryzyka są nie tylko dzieci. Choroba zezowa może powstać u dorosłych w następnie takich chorób jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz w przypadku chorób zaburzających czynności mięśni okoruchowych lub nerwu wzrokowego. Konsekwencją zeza może być utrata równowagi sensorycznej obu oczu, co prowadzi do poważnych zaburzeń czynnościowych. W efekcie tego powstaje niedowidzenie, powodujące pogorszenie się ostrości wzroku, nawet do stopnia praktycznej ślepoty. Ponadto zez zakłóca tworzenie w mózgu prawidłowych obrazów. Dzieci z nieleczonym zezem mogą mieć problemy w nauce i trudności w czytaniu i pisaniu.

Wykrywanie i leczenie zeza

Zez wykrywany jest zazwyczaj podczas specjalistycznego badania okulistycznego. Jednakże jeżeli jest on widoczny, jego wystąpienie zauważą także rodzice. Jeżeli leczenie rozpoczyna się w wieku dziecięcym istnieje duże prawdopodobieństwo wyleczenia okularami korekcyjnymi. Jeżeli taki leczenie nie skutkuje konieczna jest operacja zeza. Najlepiej, aby była ona przeprowadzona przed 10 rokiem życia, wtedy istnieje ogromna szansa na nauczenie dziecka prawidłowego widzenia obuocznego. Operacja zeza możliwa jest również u dorosłych. Jednakże w tym przypadku jest tylko kosmetyką. Prawidłowe ustawienie gałek ocznych w późniejszym wieku nie daje możliwości przywrócenia prawidłowego widzenia.