ul. Stawowa 12
Wrocław

Na czym polega perymetria i kiedy wykonuje się to badanie?

Perymetria, czyli badanie pola widzenia

Perymetria jest to badanie, które pozwala na sprawdzenie, czy nie ma ubytków w polu widzenia. Badanie to pozwala wykryć wiele chorób oczu. Perymetria jest wykorzystywana między innymi przy diagnostyce jaskry.

Wskazania do perymetrii

Najczęściej badanie przeprowadza się, by zdiagnozować i monitorować jaskrę. Jest to badanie pomocne przy ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki, a także przy małej ostrości widzenia, nadciśnieniu tętniczym. Na badanie powinny się udać osoby, które nie widzą czegoś, kiedy patrzą przed siebie, lub nie widzą czegoś znajdującego się z boku ich pola widzenia. Badanie powinno być poprzedzone sprawdzeniem ostrości wzroku. Ponieważ badanie wykonywane jest z odległości 30 cm, to dalekowidz zwykle musi założyć okulary. Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Od pacjenta wymaga się tylko współpracy z lekarzem, dlatego nie wykonuje się tego badania u osób mających problemy ze skupieniem uwagi na przykład u dzieci.

Jak wygląda badanie?

Podczas badania pacjent siada przed aparatem zwanym polomierzem. Sygnalizuje za pomocą przycisku moment pojawienia się świetlnego punku w jego polu widzenia. W metodzie kinetycznej punkt przemieszcza się podczas badania, w statycznej pojawia się i znika. Ważne jest, by pacjent przez cały czas trwania badania skupiał swój wzrok na jednym punkcie. Każde oko badane jest oddzielnie. Wynik badania przedstawiony jest w formie graficznej, na której zaznaczone są ubytki w polu widzenia. Każdy stwierdzony ubytek musi zostać potwierdzony przez kolejne badanie. Dopiero wtedy może być podstawą do rozpoznania choroby. Obecnie wykonuje się komputerowe badania pola widzenia, które wygląda podobnie. Badany siedzi przed perymetrem, czyli półkolistą czaszą  i za pomocą przycisku reaguje na pojawiające się punkty świetlne. Perymetria komputerowa pozwala na uzyskanie dokładnych wyników zarówno w formie standardowej, jak i grafiki trójwymiarowej czy animacji.

Perymetria wykorzystywana jest nie tylko w diagnostyce, ale i  w testach zawodowych czy badaniach przesiewowych.