ul. Stawowa 12
Wrocław

Jakie mogą być objawy i fazy retinopatii wcześniaczej

objawy i przebieg choroby

Pojawienie się dziecka przed planowanym terminem porodu wiąże się z licznymi obciążeniami i schorzeniami. Jedno z nich dotykające siatkówkę oka nazywa się retinopatią wcześniaczą.

Jakie są objawy choroby?

Początkowo objawy retinopatii nie są zauważalne. Dlatego obowiązuje program wykonywania przesiewowych badań okulistycznych u noworodków urodzonych przed 36 tygodniem ciąży z masą urodzeniową niższą niż 2400g. Badania u dzieci z wskazanymi czynnikami ryzyka powtarza się w 4, 8 oraz 12 tygodniu życia. Lekarz okulista za pomocą oftalmoskopu – specjalnego urządzenia, obserwuje budowę tkanek oraz rozwój naczyń krwionośnych w dnie oka. Podczas badania może odkryć, że część obszaru siatkówki rozwija się nieprawidłowo. Niewykształcone w odpowiednim stopniu naczynia krwionośne uniemożliwiają zaopatrywanie narządu wzroku w tlen i substancje odżywcze, przez co jego rozwój i funkcjonowanie ulegają zakłóceniu. Obserwowane uszkodzenie może poszerzać swój zasięg, dlatego ważna jest systematyczna kontrola.

Jakie mogą być fazy choroby?

Na podstawie stopnia zmian w dnie oka wyznacza się fazy choroby:

I – lekarz stwierdza pojawienie się linii odgraniczającej obszar siatkówki unaczynionej od nieunaczynionej.

II – nad linią uwypukla się wał, do którego mogą wnikać naczynia siatkówki.

III – obserwuje się rozmnażanie komórek włóknisto-szklistych wzdłuż wału do ciała szklistego, co zakłóca proces unaczynienia siatkówki.

IV –początek procesu odwarstwienia siatkówki poza plamką żółtą lub otaczającego plamkę żółtą.

V – zdiagnozowanie całkowitego odwarstwienia siatkówki.

Zasięg zmian określa się za pomocą liczb zegarowych. Istotny jest wygląd naczyń włosowatych, niepokoją poszerzone i skłębione. Po fazie V dochodzi do regresji – nieprawidłowo rozwijające się naczynia i tkanki ulegają zwyrodnieniu. Pojawiają się widoczne objawy, jak: zez, oczopląs, jaskra, wady refrakcji. Niekiedy obserwuje się zmianę koloru źrenicy. Wobec faz I i II nie podejmuje się działań medycznych, poza obserwacją. Natomiast przejście w stadium III lub IV i V wymaga interwencji lekarskiej.