ul. Stawowa 12
Wrocław

W jakim przypadku wykonuje się ponownie operację zeza?

chłopiec z zezem

Zez to choroba narządu wzroku, która może pojawić się tak u dzieci, jak u dorosłych. Nie należy myśleć, że jego negatywny wpływ ogranicza się tylko do kwestii estetycznych. Zez może bowiem poważnie upośledzać widzenie, a także powodować bóle oczu i głowy. Jedną z bardziej powszechnych metod jego leczenia jest operacja, czasami jednak zdarza się, że występuje konieczność powtórzenia zabiegu chirurgicznego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy potrzebna jest operacja zeza?

W przypadku stwierdzenia zeza u dziecka lub osoby dorosłej należy jak najszybciej zgłosić się do okulisty. Lekarz ten oceni, czy konkretny rodzaj zeza kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, czy też najpierw zostanie wypróbowany inny rodzaj leczenia zeza. Operację zaleca się zwykle w przypadku takich rodzajów zeza, jak zez towarzyszący o dużym kącie, zez pionowy lub skośny. Przypadłość ta u osób dorosłych zwykle pojawia się wtedy, gdy zaniedbano jej leczenie w dzieciństwie. Jeżeli lekarz stwierdzi, że niezbędna jest operacja zeza, należy się jej poddać. Warto wiedzieć, ze zabieg taki u dziecka ma lepsze rokowania, niż operacja zeza u osoby dorosłej.

Co robić, kiedy zez powróci?

Zawsze istnieje pewne ryzyko, że gałki oczne ponownie ustawią się w nieprawidłowej pozycji. Dlatego niejednokrotnie lekarze okuliści ostrzegają pacjentów przed tego rodzaju powikłaniami. W czasie operacji osłabia się działanie jednych mięśni, a wzmacnia działanie innych. Niestety, mimo starań lekarzy zez może powrócić w takiej samej lub innej formie, np. kiedy oko zacznie zezować w innym kierunku. Sytuacja, kiedy gałki oczne ustawią się ponownie w nieprawidłowym położeniu może nastąpić krótko po operacji, jak też po kilku latach. W takim przypadku niezbędne może być wykonanie kolejnej operacji. Czasami może się okazać, że aby zlikwidować tę przypadłość, potrzebnych jest kilka lub nawet kilkanaście zabiegów operacyjnych, zwłaszcza w przypadku operacji zeza u osób dorosłych.