ul. Stawowa 12
Wrocław

Diagnostyka i leczenie zeza u dzieci – co warto wiedzieć

zez u dzieci

Niektóre choroby oczu ujawniają się już w dzieciństwie. Jednym z najczęstszych schorzeń wzroku u dzieci jest zez. Zezowanie może być spowodowane nieprawidłowym działaniem mięśni oczu lub wadą wzroku. Warto jak najszybciej udać się do okulisty dziecięcego, który postawi diagnozę i rozpocznie leczenie, dzięki temu u dziecka będzie się prawidłowo wykształcało widzenie przestrzenne.

Co robić, gdy dziecko zezuje?

Już u noworodków czy niemowląt, u których zauważono odchylanie się oka od prawidłowej osi, należy przeprowadzić badania okulistyczne. Pozwolą one na wykluczenie wrodzonej wady oka, chorób nabytych jako przyczyny zeza. Nie warto odkładać badań na później, gdyż w niektórych postaciach choroby może szybko powstać niedowidzenie. O terminie badania powinien zdecydować okulista dziecięcy. To on ustala, czy można badanie wykonać teraz, czy można z tym jeszcze poczekać. Przygotowując się do wizyty, warto zwrócić uwagę na to, od jak dawna dziecko zezuje, czy zez wystąpił nagle, czy pojawiał się stopniowo i które oko więcej i częściej zezuje.

Diagnostyka zeza

Podstawowym badaniem jest ocena ostrości wzroku. Badanie to wykonuje się na samym początku, kiedy mały pacjent nie jest jeszcze zmęczony. Sprawdzana jest ostrość wzroku oka prawego i lewego oraz widzenie z bliska i daleka. Do zbadania ostrości widzenia służą specjalne tablice, na których umieszczone są znaki lub obrazki. U bardzo małych dzieci, badanie to polega na pokazywaniu obrazków lub przedmiotów i obserwacji reakcji dziecka. W diagnostyce zeza wykonuje się również badanie dna oka, które pozwala na ustalenie niektórych groźnych przyczyn zeza. Często wykonuje się też badanie polegające na naprzemiennym zasłanianiu oczu. W przypadku gdy zasłonięte oko jest zezujące, nie następuje zmiana w postaci ruchu oczu. Diagnostyka zeza może wymagać większej ilości specjalistycznych badań, które pozwolą na ustalanie przyczyny zeza, określenie jego rodzaju i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Leczenie zeza

Leczenie zeza powinno być przeprowadzone jak najszybciej. Do 6 roku życia wykształca się u dzieci proces widzenia obuocznego. Wczesna terapia daje dużą szansę na przywrócenie prawidłowego ustawienia oczu oraz prawidłowe wykształcenie widzenia przestrzennego. Leczenie zeza uzależnione jest od przyczyny jego wystąpienia. Mogą to być odpowiednio dobrane szkła korekcyjne, wyłączanie zdrowego oka przez zasłanianie go oraz ćwiczenia ortoptyczne. Lekarz okulista zawsze stara się wykorzystać wszystkie metody nieoperacyjnego leczenia zeza u dzieci. Operacja zeza u dzieci wykonywana jest wtedy, kiedy zastosowane zostały wszystkie inne metody leczenia, a zez nadal się utrzymuje.