ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Pachymetria

Pachymetria

Badanie grubości rogówki

Pachymetria – metoda diagnostyczna mająca na celu pomiar grubości rogówki. Metoda ta pozwala stwierdzić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe u Pacjenta nie jest zawyżone bądź zaniżone przez pominięcie faktu istnienia grubszej bądź cieńszej rogówki. Dowiedziono bowiem, że Pacjenci, posiadający grubszą rogówkę niż standardowo, mogą mieć ciśnienie wyższe, które jednak nie musi być niczym niepokojącym. Natomiast osoby posiadające cienką rogówkę, często mają zaniżone ciśnienie śródgałkowe.

 

Zalety pachymetrii

    • nieinwazyjne, bezpieczne
    • dzięki zastosowaniu kropli znieczulających, także bezbolesne dla Pacjenta.

 

Technika badania grubości rogówki

Pachymetrię wykonuje się za pomocą urządzenia zwanego pachymetrem. Istnieją dwie metody wykonywania tego badania: dotykowa z wykorzystaniem ultrasonografii i bezdotykowa. W naszym Ośrodku stosujemy obydwie metody.
Badanie wykonuje się po uprzednim podaniu do każdego oka kropli znieczulających. Badany siada wyprostowany na krześle, fiksując wzrok na danym punkcie wprost przed sobą. Do pachymetru zostają wprowadzone dane Pacjenta i zmierzone dla Niego ciśnienie śródgałkowe. Lekarz, wykonujący badanie przykłada do każdego z oczu specjalną głowicę, dokonując kilkukrotnego pomiaru grubości rogówki. Wynik badania uzyskuje się natychmiast, wraz z wyliczoną dla każdego oka prawdziwą wartością ciśnienia śródgałkowego.

 

Główne wskazania do wykonania pachymetrii

Ocena grubości rogówki jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne, wykonywana jest również przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce, a także w diagnostyce stożka rogówki i innych schorzeń rogówki – jako badanie uzupełniające.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888