ul. Stawowa 12
Wrocław

Operacje zeza — Wrocław

Jedną z procedur przeprowadzanych w naszym ośrodku we Wrocławiu jest operacja zeza. W porównaniu do leczenia tej dolegliwości u dzieci ma ona dużo gorsze rokowania co do efektu. Po zabiegu, w przypadku oczu niedowidzących, może wystąpić zez następczy czyli hyperefekt lub podwójne widzenie. Po zoperowaniu zeza zbieżnego w krótkim czasie może pojawić się zez rozbieżny z powodu braku kontroli ośrodków korowych nad ustawieniem oka niedowidzącego.

Z tego powodu ostrożnie decyduje się o operowaniu Pacjenta. Z kolei przy dobrej ostrości wzroku istnieje ryzyko, zwłaszcza w zezie zbieżnym, że po operacji może wystąpić podwójne widzenie. Dzieje się tak, ponieważ mózg przyzwyczajony jest do nieprawidłowej korespondencji nieprawidłowego ustawienia oczu. Dlatego przed zabiegiem pacjent jest odpowiednio przebadany (próba pryzmatyczna), co w dużym stopniu pozwala przeciwdziałać dwojeniu pooperacyjnemu. Mimo ryzyka wystąpienia powyższych powikłań wiele osób dorosłych z zezem jest operowanych z dobrym skutkiem.

Leczenie zeza u osób dorosłych jest równie ważne, jak u dzieci. Nieporozumieniem jest traktowanie zeza u dorosłych pacjentów tylko jako problem kosmetyczny, podczas gdy skuteczne i odpowiednio dobrane leczenie może usunąć uciążliwe i przykre objawy subiektywne i zaburzenia wzroku uniemożliwiające pracę. Nie należy także lekceważyć wskazań kosmetycznych do leczenia zeza. U młodych ludzi szpecący duży zez bywa przyczyną kompleksów, niskiej samooceny, a nawet depresji, więc operacja zeza ze wskazań kosmetycznych może mieć także znaczenie społeczne. Zabieg operacyjny zeza u osób dorosłych przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym.

Przygotowanie do operacji zeza

Na 6 godzin przed zabiegiem pacjent pozostaje na czczo (nie je i nie pije). Pacjent przebywa w ośrodku kilka godzin po przeprowadzeniu operacji, po czym wraca do domu z zaleceniem stosowania kropli i kontroli okulistycznej w ośrodku na drugi dzień.

Rekonwalescencja po operacji zeza

Gojenie się rany pooperacyjnej trwa od 3 do 5 tygodni. W tym czasie znika zaczerwienienie spojówek i obrzęk powiek. W trakcie rekonwalescencji należy stosować zalecone przez lekarza krople, a także chronić obszar pooperacyjny przed negatywnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. intensywne działanie promieni słonecznych czy środki drażniące występujących np. na basenie.

Pacjent powinien unikać również pocierania oka. Nie należy jednak przez czas rekonwalescencji zasłaniać oczu opatrunkiem, ponieważ zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie ich przyzwyczajania do widzenia obuocznego.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów po operacji zaleca się natychmiastowy kontakt z personelem medycznym.