ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Monookular aplanat

monookular aplanat

Specjalistyczna nowoczesna pomoc optyczna używana do BLIŻY do widzenia jednoocznego. Monookular ten jest montowany w klasycznej oprawie okularowej (w zestawie).
Główną zaletą tego sprzętu jest doskonała jakość obrazu połączona z pełną ostrością od krawędzi do
krawędzi. Podobnie jak okulary lupowe wymaga bliższej odległości do czytania. Pow. 3-9x

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888