ul. Stawowa 12
Wrocław

Monookular aplanat

monookular aplanat

Specjalistyczna nowoczesna pomoc optyczna używana do BLIŻY do widzenia jednoocznego. Monookular ten jest montowany w klasycznej oprawie okularowej (w zestawie).
Główną zaletą tego sprzętu jest doskonała jakość obrazu połączona z pełną ostrością od krawędzi do
krawędzi. Podobnie jak okulary lupowe wymaga bliższej odległości do czytania. Pow. 3-9x