ul. Stawowa 12
Wrocław

Wizyta u okulisty – diagnostyka

Trudno przecenić wagę właściwej diagnozy. Dlatego też serdecznie zachęcamy Państwa do wizyty u okulisty. Spotkanie ze specjalistą pozwoli określić charakter zmian i dolegliwości, na które Państwo cierpią. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować leczenie, zaproponować konkretne leki oraz zlecić wykonanie niezbędnych zabiegów. Dobre rozpoznanie oraz wcześnie rozpoczęta terapia nierzadko przesądzają o sukcesie w walce z chorobą. Tak jest choćby w leczeniu jaskry, ale i w wypadku innych chorób regularna profilaktyka oraz wczesna diagnoza mogą okazać się kluczowe. Zachęcamy do kontaktu z doświadczonym i wykwalifikowanym okulistą.

 

Badania HRTp1_698

Badania HRT, czyli Heidelberg Retina Tomograph, to precyzyjne i skuteczne działania polecane w diagnozowaniu jaskry. Celem badania jest zobrazowanie struktur dna oka, a więc tarczy nerwu wzrokowego lub rogówki. Co istotne, metoda pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian jaskrowych, a regularne powtarzanie badań co 6 – 8 miesięcy pozwala również na śledzie postępów choroby w czasie. Wynik badania aparatem HRT to trójwymiarowy, barwny obraz wybranych struktur dna oka. Odpowiednia prezentacja danych ułatwia lekarzowi interpretację oraz decyzję o dalszym leczeniu.

Zobacz szczegóły…

 

Badanie OCT / SOCTp1_699

Badania OCT i SOCT to skuteczny sposób na diagnozowanie chorób siatkówki. Szczególna przydatność obu metod wykazano między innymi w badaniu i ocenie zaawansowania schorzeń plamki żółtej. Kiedy więc Pacjent narzeka na problemy z ostrością widzenia centralnego, OCT i SOCT stanowią pierwsze działania na polu diagnostyki. W naszym ośrodku pracujemy w oparciu o aparat SOCT Copernicus HR, który dzięki swoim parametrom pozwala na wysokiej jakości obrazowanie badanych zmian.

Zobacz szczegóły…

 

Badania UBM oka p1_701

Badania UBM oka, czyli biomikroskopia ultradźwiękowa, to jedna z metod badania przedniego odcinka oka. By właściwie zobrazować struktury gałki ocznej, w badaniu stosowane są fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości, średnio 35 do 50 Mhz. Badania wykonane aparatem do biomikroskopii ultradźwiękowej zapewniają dokładność bardzo wysokiego rzędu, do 0,0484 mm. Dobranie odpowiedniej techniki badań UBM pozwala również na zobrazowanie całego ciała rzęskowego oraz obwodowej siatkówki .

Zobacz szczegóły…

 

Badania USG okap1_719

Badania USG oka, czy ultrasonografia, zalecane są wówczas, gdy z określonych przyczyn trudno jest zbadać dno oko. Dzieje się tak wtedy, gdy Pacjent cierpi na zaćmę lub bielmo rogówki. Aparat do ultrasonografii pozwala na badania, w wyniku których diagnozujący Państwa lekarz uzyska pełen obraz przekroju gałki ocznej. Warto dodać, że głowice do badania USG oka pracują w częstotliwości 10-15 MHz.

Zobacz szczegóły…

 

Badanie topografii rogówkip1_702

Badanie topografii rogówki, nazywane też keratometrią, jest szczególnie zalecane przed operacyjnym leczeniem zaćmy. W wyniku badania otrzymywana jest mapa lokalnych krzywizn rogówki, która to posłużyć może w podjęciu decyzji o wdrożeniu konkretnego leczenia. Badanie topografii rogówki jest również niezbędne przed podjęciem decyzji o korzystaniu z twardych soczewek kontaktowych.

Zobacz szczegóły…

 

Angiografia

p1_703

Angiografia to metoda badań stosowanie nie tylko w okulistyce. Polega na obrazowaniu wnętrza organów oraz żył i tętnic. Badanie opiera się o działanie promieni rentgenowskich oraz technik powiązanych z nimi (fluoroskopia). Aby wyraźnie zobrazować badane struktury, w tym wypadku siatkówkę i tęczówkę oka, Pacjentowi podawana jest substancja wywołująca kontrast. W tym celu stosowane są fluoresceina (10%) oraz indocyjanina (5%) – i to właśnie rodzajowi substancji kontrastującej zawdzięczamy nazwę typu badania. Angiografię oferujemy już od roku 1999. Zespół wykwalifikowanych specjalistów, lekarzy i pielęgniarek, pozostaje do Państwa dyspozycji.

Zobacz szczegóły…

 

Perymetria

Perymetria to badanie pola widzenia. Tym sposobem sprawdza się zakres przestrzeni obejmowanej wzrokiem przez Pacjenta. Można wyróżnić dwie metody badania zakresu oglądanej przestrzeni – metoda kinetyczna oraz statyczna. Badanie wykonywane jest przy udziale przyrządu nazywanego polomierzem. Zarówno w metodzie kinetycznej, jak i statycznej, Pacjent nie przemieszcza się, a siedzi przed aparatem. W momencie, gdy w polu widzenia dostrzeże świetlisty punkt, sygnalizuje to, wciskając odpowiedni guzik. W metodzie statycznej świetlisty punkt pojawia się i z znika, natomiast w kinetycznej dodatkowo jeszcze przemieszcza w polu widzenia badanego. Wynik badania prezentowany jest w formie ubytków pola widzenia. Perymetria zalecana jest osobom, u których podejrzewa się jaskrę oraz podczas badań diagnozujących schorzenia siatkówki oraz nerwu wzrokowego.

Zobacz szczegóły…

 

Pachymetria

Innym badaniem zalecanym u Pacjentów z podejrzeniem jaskry jest pachymetria. Badanie polega na zmierzeniu grubości rogówki w jej centrum. Wpływ tej metody na diagnozowanie jaskry płynie z potwierdzonej już obserwacji, że centralna grubość rogówki ma wpływa na pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Kiedy więc pomiary wykażą grubość daleko odbiegającą od średniej (540 +/- 30 mikrometrów), należy odpowiednio skalibrować przyrządy do mierzenia ciśnienia.

Zobacz szczegóły…

 

Badanie na ekranie Hessa

Badanie na ekranie Hessa jest nazywane również koordynometrią, a stosuje się je w celu zbadania ruchomości gałek ocznych. W normalnych warunkach gałki oczne poruszają się symultanicznie oraz symetrycznie. Niektóre schorzenia sprawiają jednak, że ruch gałek staje się upośledzony. Dzieje się tak, gdy mięśnie odpowiedzialne za te działania są nadaktywne albo też dotknięte niedowładem. Badanie na ekranie Hessa jest kluczowe podczas diagnozowania oraz późniejszego leczenia i operacji zeza u dorosłych oraz nieco młodszych pacjentów. Zapewniamy, że wszystkie proponowane przez nas badania odbywają się w komfortowej atmosferze i warunkach, które pozwolą Państwu czuć się dobrze oraz bezpiecznie.

Zobacz szczegóły…