ul. Stawowa 12
Wrocław

Iniekcje doszklistkowe — Wrocław

Iniekcje doszklistkowe: Lucentis lub Eylea

Przeprowadzamy iniekcje doszklistkowe we Wrocławiu. Wykonuje się je przy użyciu specjalistycznych leków, których działanie polega na hamowaniu wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych w obrębie tkanek oka oraz cofaniu obrzęku siatkówki. Nieprawidłowe naczynia krwionośne tworzą się pod wpływem m.in. naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) i powodują występowanie obrzęków i krwotoków w obrębie plamki. Leki te blokują czynnik wzrostu naczyń (VEGF) i dzięki temu powodują zmniejszenie a nawet ustąpienie obrzęków, wysięków w obrębie siatkówki, a także zmniejszają ryzyko krwawień z nieprawidłowych naczyń. Iniekcje doszklistkowe polegają na podaniu kilku zastrzyków, w określonych odstępach czasowych (minimum 1 miesiąc). O ilości i częstotliwości podania leku decyduje lekarz prowadzący po zbadaniu pacjenta i wykonaniu badania OCT i angiografii fluoresceinowej.

 

 

Jak wykonywana jest iniekcja?

Iniekcje doszklistkowe: Lucentis lub EyleaW Ośrodku podawane są leki Lucentis oraz Eylea. Podanie leku do wnętrza gałki ocznej ma wiele korzyści, przede wszystkim leczy się chorobę „tam gdzie ona występuje”, czyli bezpośrednio w oku. Dzięki takiemu zabiegowi stosuje się bardzo małe dawki leku. Podanie leku do ciała szklistego wykonuje się w warunkach sali zabiegowej z zachowaniem zasad aseptyki.

 

 

 

Na czym polega zabieg podania iniekcji do ciała szklistego?

  1. Przed zabiegiem pacjentowi podaje się krople antybiotykowe
  2. Na sali zabiegowej pacjent ma miejscowo znieczulane oko za pomocą kropli
  3. Po dokładnym zdezynfekowaniu worka spojówkowego podana jest iniekcja. Używa się do tego celu bardzo cienkiej igły.
  4. Po iniekcji zakładany jest sterylny opatrunek i pacjent może opuścić Ośrodek.
  5. W pierwszych kilku dniach obowiązuje pacjenta szczególne zachowanie higieny i stosowanie kropli antybiotykowych.
  6. Pacjent jest pod stałą kontrolą lekarza kwalifikującego do iniekcji.

 

 Avastin, Lucentis lub Eylea podaje się w przypadku następujących chorób siatkówki:

  • AMD – Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem – postać wysiękowa.
  • Makulopatia cukrzycowa.
  • Retinopatia cukrzycowa.
  • Zamknięcie naczyń żylnych siatkówki.

Niepodanie leku prowadzi do dalszego postępu choroby, a tym samym do utraty widzenia centralnego. Początkowo objawia się obniżeniem ostrości wzroku i problemów z czytaniem, a nieleczone może zakończyć się ślepotą.

Przygotowanie do iniekcji doszklistkowej

Prawidłowe przygotowanie Pacjenta do iniekcji doszklistkowej wpływa na przebieg procedury, a także zminimalizowanie dyskomfortu odczuwanego w jej trakcie.

Przed przystąpieniem do iniekcji należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić plan leczenia. Okulista powinien zostać poinformowany na temat stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych przez niego leków oraz ewentualnych alergii.

Przed wykonaniem iniekcji lekarz może zlecić dodatkowe badania, aby upewnić się, czy stan danej osoby umożliwia bezpieczne przeprowadzenie procedury. Proces przygotowania jest wnikliwie omawiany w trakcie konsultacji medycznej i obejmuje zarówno zakres fizyczny, jak i psychiczne nastawienie pacjenta na podejmowane działania.