ul. Stawowa 12
Wrocław

Pachymetria

Pachymetria

Badanie grubości rogówki

Pachymetria to metoda diagnostyczna mająca na celu pomiar grubości rogówki. Metoda ta pozwala stwierdzić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe u Pacjenta nie jest zawyżone bądź zaniżone przez pominięcie faktu istnienia grubszej bądź cieńszej rogówki. Dowiedziono bowiem, że Pacjenci posiadający grubszą rogówkę niż standardowo, mogą mieć ciśnienie wyższe, które jednak nie musi być niczym niepokojącym. Natomiast osoby posiadające cienką rogówkę, często mają zaniżone ciśnienie śródgałkowe. Pachymetria jest bezinwazyjna i bezpieczna dla Pacjenta.

Technika badania grubości rogówki

Pachymetrię wykonuje się za pomocą urządzenia zwanego pachymetrem. Istnieją dwie metody wykonywania tego badania: dotykowa z wykorzystaniem ultrasonografii i bezdotykowa. W naszym Ośrodku stosujemy obydwie metody.
Badanie wykonuje się po uprzednim podaniu do każdego oka kropli znieczulających. Badany siada wyprostowany na krześle, fiksując wzrok na danym punkcie wprost przed sobą. Do pachymetru zostają wprowadzone dane Pacjenta z uwzględnieniem zmierzonego ciśnienia śródgałkowego. Lekarz okulista wykonujący badanie przykłada do każdego z oczu specjalną głowicę, dokonując kilkukrotnego pomiaru grubości rogówki. Wynik badania uzyskuje się natychmiast, wraz z wyliczoną dla każdego oka prawdziwą wartością ciśnienia śródgałkowego.

Główne wskazania do wykonania pachymetrii

Ocena grubości rogówki jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne, wykonywana jest również przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce, a także w diagnostyce stożka rogówki i innych schorzeń rogówki – jako badanie uzupełniające.

Badania powiązane:

HRT Topografia rogówki

Wykrywane choroby:

Jaskra Stożek rogówki