ul. Stawowa 12
Wrocław

zezy

Leczenie zeza u dzieci

Leczenie zeza u dzieci dzielimy na zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze polega na wyrównaniu wady wzroku przez  dobór odpowiednich szkieł okularowych oraz leczeniu niedowidzenia przez zasłanianie oka lepiej widzącego. Jeśli pomimo zastosowania tych metod zez nadal się utrzymuje, należy przeprowadzić zabieg operacyjny, aby  poprawić równowagę mięśniową.

Zabieg operacyjny w przypadku zeza zbieżnego lub rozbieżnego ma na celu wyrównanie siły działania mięśni okoruchowych tak, aby gałki oczne były ustawione i poruszały się równolegle. Operacja zeza polega na wzmocnieniu działających słabo mięśni oraz osłabieniu zbyt mocno działających mięśni.

Wzmocnienie osiąga się przez skrócenie mięśnia (resectio), natomiast osłabienie mięśnia osiąga się przez przesunięcie go ku tyłowi (recessio). Do zabiegu operacyjnego przystępuje się zazwyczaj, gdy zostało wyeliminowane niedowidzenie w znacznym stopniu i rozpoczął się proces przywracania prawidłowego obuocznego widzenia. Lekarz okulista zawsze stara się wykorzystać wszystkie metody nieoperacyjnego leczenia zeza u dzieci.

Zabieg może być przeprowadzony na jednym lub obojgu oczach. Przebiega jednoetapowo lub wieloetapowo, w zależności od rodzaju zeza i od kąta zeza. Operacja zeza u dzieci przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Na 6 godzin przed zabiegiem dziecko pozostaje na czczo (nie je i nie pije). Dziecko przebywa w ośrodku kilka godzin po czym wraca do domu z zaleceniem stosowania kropli i kontroli okulistycznej w ośrodku na drugi dzień. Gojenie się rany pooperacyjnej trwa od 3 do 5 tygodni w tym czasie znika zaczerwienienie spojówek i obrzęk powiek.