ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Dr n. med. Maciej Garncarek, Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888