ul. Stawowa 12
Wrocław

Dr n. med. Agnieszka Kobierzycka – Bala, Specjalista okulista

Dr n. med. Agnieszka Kobierzycka - Bala

Dr nauk medycznych, specjalista chorób oczu.

Odbyła staż specjalizacyjny i doktorancki w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie zajmowała się pracą kliniczną oraz dydaktyczną. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, z oceną wyróżniającą. W 2008 r. zdała egzamin specjalizacyjny z okulistyki. Ponadto zdała międzynarodowe egzaminy medyczne: USMLE1 (2000 r.), ICOPH (2007 r.), EBOD– European Board of Ophthalmology Diploma (2008 r.) – jako pierwszy okulista z Polski. Jest autorką publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Prowadzi kursy i szkolenia dla lekarzy okulistów.

Główne zainteresowania okulistyczne:
Diagnostyka obrazowa: Od 2003 r. wykonuje badania USG (USG A i B). W 2009 r., jako pierwsza we Wrocławiu okulistka rozpoczęła wykonywanie badań UBM (USG przedniego odcinka oka). W 2011 r. zdała ogólnopolski egzamin z ultrasonografii okulistycznej (Sekcja Okulistyczna Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego).

Zabiegi chirurgiczne: zabiegi w obrębie powiek, spojówek, mięska łzowego i fałdu półksiężycowatego. Korekcja nieprawidłowego ustawienia powiek (podwinięcie, odwinięcie, opadnięcie, niedomykalność), usuwanie patologicznych zmian powiek i spojówek (znamiona, brodawki, kaszaki, gradówki, skrzydlik).

Diagnostyka i leczenie łzawienia: płukanie i sondowanie dróg łzowych u dzieci i dorosłych.
Wielokierunkowa diagnostyka i leczenie chorób oczu: Kwalifikuje pacjentów do operacji usunięcia zaćmy oraz do iniekcji doszklistkowych. Ma doświadczenie w laseroterapii siatkówki (degeneracje, cukrzyca, jaskra, kapsulotomia).
Dobiera soczewki kontaktowe.