ul. Stawowa 12
Wrocław

Dr n. med. Magdalena Wasik, Specjalista okulista

Dr n. med. Magdalena Wasik

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2013 roku była stypendystką European Society of Ophthalmology – SOE (Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego).

W trakcie specjalizacji odbyła staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych, m.in.: Wills Eye Hospital – Philadelphia (USA), Royal Victoria Eye and Ear Hospital – Dublin (Irlandia), Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – Tübingen (Niemcy). Absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2012 r obroniła prace doktorską za zakresu neurookulistyki.

Wyniki swoich badań prezentowała na krajowych i zagranicznych konferencjach okulistycznych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych.

Zajmuje się chirurgią powiek i spojówek (np. leczenie nieprawidłowego ustawienia powiek, skrzydlika, wycinanie patologicznych zmian), laseroterapią oraz kompleksową diagnostyką i prowadzeniem pacjentów z różnymi schorzeniami okulistycznymi, szczególnie neurookulistycznymi (m.in.: neuropatie nerwu wzrokowego, dwojenie, stwardnienie rozsiane), a także z jaskrą i chorobami siatkówki.