ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

Dr n. med. Magdalena Wasik, Specjalista okulista

Dr n. med. Magdalena Wasik

Jest absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2013 roku była stypendystką European Society of Ophthalmology – SOE (Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego).

W trakcie specjalizacji odbyła staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych, m.in.: Wills Eye Hospital – Philadelphia (USA), Royal Victoria Eye and Ear Hospital – Dublin (Irlandia), Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – Tübingen (Niemcy). Absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze Patofizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2012 r obroniła prace doktorską za zakresu neurookulistyki.

Wyniki swoich badań prezentowała na krajowych i zagranicznych konferencjach okulistycznych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych.

Zajmuje się chirurgią powiek i spojówek (np. leczenie nieprawidłowego ustawienia powiek, skrzydlika, wycinanie patologicznych zmian), laseroterapią oraz kompleksową diagnostyką i prowadzeniem pacjentów z różnymi schorzeniami okulistycznymi, szczególnie neurookulistycznymi (m.in.: neuropatie nerwu wzrokowego, dwojenie, stwardnienie rozsiane), a także z jaskrą i chorobami siatkówki.

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888