ul. Stawowa 12
Wrocław

Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska, Specjalista okulista

Dr n. med. Małgorzata Jarzębińska - Večeřova

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób oczu.

Jest współzałożycielką, współwłaścicielką oraz dyrektorem medycznym Specjalistycznego Ośrodka Okulistycznego we Wrocławiu. Odbyła roczne stypendium naukowe na Oddziale Strabologii i Neurooftalmologii Kliniki Uniwersyteckiej w Getyndze, prowadzonym przez prof. Hermana Mühlendicka oraz stypendium w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie zajmowała się patologią oczodołu oraz neurookulistyką pod kierunkiem prof. Jiriho Otradovca. Kilka lat prowadziła wykłady w The Vision Care Institute firmy Johnson & Johnson w Pradze.

W Ośrodku stworzyła pracownię angiografii, laseroterapii, doboru pomocy optycznych dla słabo widzących oraz poradnie: leczenia zeza i niedowidzenia, neurookulistyczną, leczenia jaskry, leczenia chorób siatkówki, oddział chirurgii jednego dnia, pracownię optyczną oraz pracownię doboru soczewek kontaktowych miękkich i twardych dla stożka rogówki.

Od 2000r. organizuje coroczne konferencje dla lekarzy okulistów – Wrocławskie Spotkania Okulistyczne „Praktycy-Praktykom” , które mają na celu uaktualnienie wiedzy z większości podspecjalizacji okulistycznych oraz organizacji i komputeryzacji praktyki okulistycznej.

Jest autorem publikacji krajowych i zagranicznych oraz współautorem książki „Podstawy refrakcji oka i korekcji wad wzroku”.

Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft oraz American Academy of Ophthalmology.