ul. Stawowa 12
Wrocław

71 344 79 62
71 344 42 27
605 678 888

zez

Metody leczenia zeza

Leczenie zeza jest trudnym i złożonym procesem. Wymaga nie tylko sporej cierpliwości od pacjenta, ale także dużego doświadczenia od lekarza prowadzącego. Ważnym czynnikiem warunkującym skuteczność procesu leczenia jest możliwie wczesna diagnostyka zeza. Szybkie rozpoznanie choroby zezowej i rozpoczęcie leczenia może przynieść oczekiwane efekty. Dziś skupimy się na metodach leczenia zeza, które są stosowane u dzieci oraz dorosłych.

 

Jak przebiega leczenie zeza u dzieci?

Omawiając leczenie zeza u dzieci należy podzielić je na zachowawcze oraz operacyjne. Jeśli chodzi o leczenie zachowawcze, to opiera się ono na doborze odpowiednich szkieł okularowych, których zadaniem jest wyrównanie wady wzroku. Innym sposobem, stosowanym w leczeniu niedowidzenia, jest zasłanianie lepiej widzącego oka. Jeżeli zastosowane metody zachowawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, to konieczny jest zabieg operacyjny. Jego celem jest poprawa równowagi mięśniowej. Wynikiem operacji zeza rozbieżnego lub zbieżnego ma być wyrównanie siły działania tzw. mięśni okoruchowych. Dzięki temu gałki oczne będą mogły poruszać się równolegle.

Operacja zeza polega na osłabieniu zbyt mocno działających mięśni oraz wzmocnieniu mięśni, które działają zbyt słabo. Wzmocnienie można osiągnąć przez skrócenie mięśnia. Osłabienie mięśnia osiąga się przesuwając go ku tyłowi. Zabieg operacyjny jest planowany w momencie, kiedy udało się wyeliminować niedowidzenie w znacznym stopniu i rozpoczął się proces przywracania prawidłowego widzenia obu oczu. Przed podjęciem decyzji o operacji lekarze starają się wykorzystać wszystkie dostępne metody nieoperacyjne.

Operacja zeza może być przeprowadzona na jednym lub obu oczach. Jej przebieg może być jednoetapowy lub wieloetapowy. Jest to zależne od rodzaju i kąta zeza. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Rekonwalescencja po zabiegu trwa 3-5 tygodni.

 

Jak przebiega leczenie zeza u dorosłych?

Niestety w przypadku dorosłych rokowania co do efektu operacji zeza są dużo gorsze niż u dzieci. W przypadku oczu niedowidzących po zabiegu może wystąpić zez następczy (hyperefekt lub podwójne widzenie). Po operacji zeza zbieżnego w niedługim czasie może pojawić się zez rozbieżny. Jest to spowodowane brakiem kontroli ośrodków korowych nad ustawieniem oka niedowidzącego. Dlatego też decyzja o operacji jest podejmowana z wielką ostrożnością. Przy dobrej ostrości wzroku istnieje ryzyko, że po operacji może pojawić się podwójne widzenie. Ma to miejsce szczególnie po operacji zeza zbieżnego. Przed operacją pacjent jest poddawany badaniu, które w dużym stopniu pomaga zapobiegać i przeciwdziałać tzw. dwojeniu pooperacyjnemu. Oczywiście warto podkreślić, że bardzo dużo zabiegów operacyjnych kończy się pozytywnym rezultatem. Operacja zeza u dorosłych przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Rehabilitacja po zabiegu trwa średnio 3-5 tygodni.

Istotne jest zrozumienie, że leczenie zeza u dorosłych jest równie ważne jak w przypadku dzieci. Prawidłowo dobrane leczenie może usunąć subiektywne objawy oraz zaburzenia wzroku, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Nie można też lekceważyć wskazań kosmetycznych do leczenia zeza. Szczególnie w przypadku młodych ludzi zez może być powodem kompleksów, niskiej samooceny oraz depresji.

objawy i przebieg choroby

Retinopatia wcześniacza – objawy i przebieg choroby

Pojawienie się dziecka przed planowanym terminem porodu wiąże się z licznymi obciążeniami i schorzeniami. Jedno z nich dotykające siatkówkę oka nazywa się retinopatią wcześniaczą.

 

Jakie są objawy choroby?

Początkowo objawy retinopatii nie są zauważalne. Dlatego obowiązuje program wykonywania przesiewowych badań okulistycznych u noworodków urodzonych przed 36 tygodniem ciąży z masą urodzeniową niższą niż 2400g. Badania u dzieci z wskazanymi czynnikami ryzyka powtarza się w 4, 8 oraz 12 tygodniu życia. Lekarz okulista za pomocą oftalmoskopu – specjalnego urządzenia, obserwuje budowę tkanek oraz rozwój naczyń krwionośnych w dnie oka. Podczas badania może odkryć, że część obszaru siatkówki rozwija się nieprawidłowo. Niewykształcone w odpowiednim stopniu naczynia krwionośne uniemożliwiają zaopatrywanie narządu wzroku w tlen i substancje odżywcze, przez co jego rozwój i funkcjonowanie ulegają zakłóceniu. Obserwowane uszkodzenie może poszerzać swój zasięg, dlatego ważna jest systematyczna kontrola.

 

Jakie mogą być fazy choroby?

Na podstawie stopnia zmian w dnie oka wyznacza się fazy choroby:

I – lekarz stwierdza pojawienie się linii odgraniczającej obszar siatkówki unaczynionej od nieunaczynionej.

II – nad linią uwypukla się wał, do którego mogą wnikać naczynia siatkówki.

III – obserwuje się rozmnażanie komórek włóknisto-szklistych wzdłuż wału do ciała szklistego, co zakłóca proces unaczynienia siatkówki.

IV –początek procesu odwarstwienia siatkówki poza plamką żółtą lub otaczającego plamkę żółtą.

V – zdiagnozowanie całkowitego odwarstwienia siatkówki.

Zasięg zmian określa się za pomocą liczb zegarowych. Istotny jest wygląd naczyń włosowatych, niepokoją poszerzone i skłębione. Po fazie V dochodzi do regresji – nieprawidłowo rozwijające się naczynia i tkanki ulegają zwyrodnieniu. Pojawiają się widoczne objawy, jak: zez, oczopląs, jaskra, wady refrakcji. Niekiedy obserwuje się zmianę koloru źrenicy. Wobec faz I i II nie podejmuje się działań medycznych, poza obserwacją. Natomiast przejście w stadium III lub IV i V wymaga interwencji lekarskiej.

metoda farmakologiczna

Jak wygląda leczenie jaskry?

Jaskra to choroba oczu wywołana zaburzeniem odpływu substancji wypełniającej przednią część oka, zwanej cieczą wodnistą. W efekcie ciśnienie w gałce ocznej wzrasta, co z kolei skutkuje uszkodzeniem nerwu wzrokowego i komórki siatkówki. Nieleczona jaskra powoduje zwężenie pola widzenia i obniżenie ostrości wzroku, co może zakończyć się nawet ślepotą. Jakie kroki należy podjąć, aby uniknąć utraty wzroku?

Leki

Sposób leczenia jaskry zależy od jej postaci i postępu choroby. Dlatego w celu ustalenia terapii musimy najpierw udać się do okulisty, który dobierze odpowiednie leki lub zabiegi. W większości przypadków, zwłaszcza przy wczesnym wykryciu choroby, leczenie jaskry rozpoczyna się drogą farmaceutyczną. Zastosowanie kropel przeciwjaskrowych powoduje obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i odpływ nadmiaru cieczy wodnistej. Jaskra jest chorobą nieuleczalną, co oznacza, że krople należy stosować do końca życia, aby nie dopuścić do jej rozwoju.

Leczenie laserem

Jeżeli terapia kroplami nie skutkuje, wykonuje się wtedy zabiegi laserowe. Jednym z nich jest trabekuloplastyka laserowa. Polega ona na wypaleniu tkanek beleczkowych w kącie przesączenia, przez co drogi odpływu cieczy wodnistej zostają poszerzone i obniża się ciśnienie wewnątrzgałkowe. Kolejną metodą jest irydektomia laserowa. Zabieg polega na laserowym nacięciu tęczówki na całej jej grubości, co pozwala na wpłynięcie do komory przedniej cieczy wodnistej. W efekcie tęczówka cofa się, komora przednia pogłębia, a ciecz wodnista ma więcej miejsca na odpływ. Jaskrę można również leczyć endoskopowo poprzez zabieg cyklofotokoagulacji. Polega on na wprowadzeniu sondy i wypaleniu laserem komórek nabłonka ciała rzęskowego, które odpowiada za nadmierną produkcję cieczy wodnistej i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Leczenie operacyjne

Jeżeli leczenie farmakologiczne oraz laserowe nie skutkują, pozostają wtedy metody chirurgiczne. Pierwszą z nich jest trabekulektomia, czyli utworzenie sztucznej drogi odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej oka. Kolejnym sposobem jest kanaloplastyka, czyli udrożnienie kanałów przepływu cieczy wodnistej i usztywnienie ich nićmi z prolenu. Leczenie jaskry drogą operacyjną może także odbywać się poprzez zabieg irydektomii. Przypomina on przebiegiem irydektomię laserową, lecz jest przeprowadzany metodą chirurgiczną.

 

Narzędzie okulistyczne

Co to jest i jak przebiega angiografia?

Nieprawidłowości układu krążenia oraz choroby naczyń krwionośnych są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Aby zapobiec ich rozwojowi warto wykonywać niezbędne badania, dzięki którym możemy zlokalizować źródło problemu oraz wad tętnic i żył. Przykładem takiego badania jest angiografia, czyli obrazowanie medyczne pozwalające unaoczni wnętrze naczyń krwionośnych. (więcej…)

Laser YAG do kapsulotomii i irydotomii

Zasady działania lasera YAG

Laser już na stałe wpisał się w wyposażenie specjalistycznych gabinetów okulistycznych. Działanie każdego lasera opiera się na wymuszonej i ukierunkowanej emisji promieniowania. Powstała w laserze wiązka fotonów niesie ze sobą dużą energię, która odpowiednio regulowana służy do precyzyjnej modyfikacji, czyli przecięcia tkanek oka pacjenta. Wiązka światła powstająca w laserze jest jednobarwna, ukierunkowana i o spójnej długości fali. (więcej…)

jaskra

Irydotomia laserowa. Skuteczne leczenie jaskry

Jaskra to choroba narządu wzroku spowodowana przez nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Nieleczona prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego, pogorszenia widzenia, a nawet do ślepoty. Istnieją jednak metody, które skutecznie zapobiegają jej rozwojowi. Irydotomia laserowa, zwana także IRT, to bezbolesny oraz bezpieczny zabieg znacznie poprawiający komfort życia pacjenta. (więcej…)

Wizyta dziecka u okulisty

Jak przygotować dziecko do okulisty?

Zazwyczaj bywa tak , że wizyta z dzieckiem u lekarza, a  więc także u okulisty wiąże się z traumatycznymi przeżyciami malucha. A przecież tak być nie musi –  należy jednak odpowiednio przygotować dziecko do spotkania ze specjalistą. Dziecko zawsze przezywa stres wtedy, gdy musi zmierzyć się z sytuacją dotąd mu nieznaną. Należy więc sytuację taką oswoić.  Niezawodna będzie szczera rozmowa, ale także odpowiednio ukierunkowana zabawa.             (więcej…)

Pachymetia

Na czym polega pachymetria?

Pachymetria ma na celu pomiar grubości rogówki. Badanie to pozwala ocenić, czy zmierzone ciśnienie śródgałkowe nie jest zawyżone lub zaniżone przez pominięcie faktu istnienia u pacjenta grubszej, lub cieńszej rogówki. (więcej…)

Topografia rogówki

Topografia rogówki – jak wygląda badanie?

Komputerowa keratometria, czyli topografia rogówki jest to badanie kształtu rogówki, podczas którego tworzona jest barwna mapa lokalnych krzywizn rogówki oka. Na jej podstawie okulista może zdiagnozować oraz ocenić ewentualne nieprawidłowości rogówki. (więcej…)

zez u dzieci

Co zrobić, gdy oczka dziecka „uciekają” – czyli o zezie u dzieci

Niektóre choroby oczu ujawniają się już w dzieciństwie. Jednym z najczęstszych schorzeń wzroku u dzieci jest zez. Zezowanie może być spowodowane nieprawidłowym działaniem mięśni oczu lub wadą wzroku. Warto jak najszybciej udać się do okulisty dziecięcego, który postawi diagnozę i rozpocznie leczenie, dzięki temu u dziecka będzie się prawidłowo wykształcało widzenie przestrzenne. (więcej…)

Specjalistyczny Ośrodek Okulistyczny

50-018 Wrocław, ul. Stawowa 12/3

71 344 79 62

71 344 42 27

605 678 888